Милена Андонова on април 22nd, 2017

Участниците в клуб „Открий истинската химия“ на ПГПАЕ “Гео Милев“ отбелязаха Международния ден на Земята  съвместно с ученици от начален курс на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“,  град Бургас. Те зарадваха малките си приятели с интересна презентация, забавни викторини с награди, интерактивни игри, чрез които се обединиха в защита на околната среда  и  изразиха отговорността си към бъдещето на Земята. Инициативата завърши с вкусна торта под формата на земното кълбо.

Клуб „Открий истинската химия“ с ръководител старши учител по химия и ООС Галя Маринова работи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още снимки…

Милена Андонова on април 6th, 2017

Ренесансът – зората на Новите времена. Епохата, която ражда творческия порив у човека да преоткрива себе си и света, който го заобикаля.

Интересни акценти по темата откриха учениците от Хa и Хб клас по време на бинарния урок, обединяващ знанията по история и литература.

Г-жа Даниела Христова и г-жа Тодорка Лазарова грабнаха вниманието на учениците със забавни и образователни игри  и дори ги мотивираха с награди.

Бяха представени интересни материали, които не се изучават в редовните учебни часове. Интересен поглед към ренесансовия свят представихя електронните презентации на Валерия Петрова, Теди Богойчева, Мария Атанасова (Хa) и Белослава Пройкова, Емине Карагьозова, Габриела Куртева, Мария Илиева(Хб). Димо Йорданов от Хб клас вложи много чувства в рецитирането на монолога на У. Шекспир „Да бъдеш или не“, предизвикващ и днес философски размисли.

Александра Мукарева (Хб) с презентацията на тема: “Боянската църква“ разкри първите ренесансови тръпки в България, които предхождат Предренесанса в Италия.

Интересно интерпретираните исторически факти, самостоятелните наблюдения, анализите на творбите на Франсоа Вийон, Бърнс, Шекспир създадоха една неповторима творческа атмосфера.

Кремена Ганева, Николета Христова Х б клас

Снимки от урока…

Милена Андонова on април 3rd, 2017

Ако сте съвременен човек с мотивация за добра реализация на трудовия пазар на Вас със сигурност Ви се налага да управлявате информационния поток – публикации, документи, таблици, снимки и др. Да създавате и редактирате сложни документи в Word със стилове, сложни формати и списъци, да можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни, диаграми и да ги използвате в други продукти, чрез PowerPoint бързо да създавате ефектни презентации, а с Outlook да комуникирате и организирате времето си, както е във всички фирми с чуждо участие. Тези знания и умения са необходим минимум за ежедневната работа в повечето професионални направления, тяхното овладяване Ви прави професионалисти в управляването на информационния поток.

През последните пет години ПГПАЕ „Гео Милев“, Бургас се стреми да създава условия за обучение и успешно овладяване на практически умения от гимназистите за работа с продуктите, необходими за работа с офис документи. През 2016-2017 учебна година бе предоставена възможност на желаещите да се явят на сертификационен изпит по желания продукт от Microsoft Office. Изпитите за сертифициране на Microsoft валидират IT умения от реалния свят, предлагат кариерен път през целия живот за развитие на тези IT умения и са подкрепени от сертифицираната общност, осигурявайки достъп до уникални ресурси. Изпитите за специалист по Microsoft Office (MOS) са по-популярни, откогато и да било. Сертификатът MOS помага на учениците да валидират своята висока квалификация в използването на Microsoft Office 2013-2016 и удовлетворява търсенето за повечето съвременни умения относно някои от най-новите технологии на Microsoft.

Изключително сме щастливи и горди с учениците, постигнали най-добри резултати на сертификационните изпити за Office Specialist, проведени през последните пет години. Нашите гимназисти са постигнали ниво Office Master и Expert. През последните три години винаги имаме финалисти на националния квалификационен кръг, както и участници в Световното състезание Microsoft Office Specialist. Наша гордост е и първият световен шампион от България – Георги Бошев, който донесе златен медал и в момента продължава обучението си в България. За този период в сертификационния център на гимназията, изграден с подкрепата на община Бургас, са сертифицирани над 300 ученици. Те се подготвят по учебните програми на Microsoft IT Academy. Учителите по Информационни технологии използват учебните програми за да обогатяват учебното съдържание и да го синхронизират с международните стандарти.

Милена Андонова on март 29th, 2017

Интересни иновативни решения предложиха участниците в тазгодишното издание на „Хакатон“ 2017, в което свои идеи представят хора с интереси в областта на софтуерната разработка, дизайна и информационните технологии.
Надпреварата се проведе от 24 до 26 март в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и се организира от Община Бургас, професионални гимназии от града и представители на IT сектора.

Трети в класирането са The forest rangers, в чийто състав има възпитаници на ППМГ и Христо Бакърджиев от Х клас на  ПГПАЕ“Гео Милев“.

Честито на Христо и неговите съотборници от The forest rangers!

http://voxburgas.com/otlichiha-uchastnicite-v-hakaton-2017/

Милена Андонова on март 29th, 2017

Профилирана гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев“ разработва възможности за обучение на графични дизайнери. Това са умения, търсени и отлично платени от работодатели, както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Става въпрос за умения при работа с графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност. Трябва да се прилагат на практика получените знания по история на буквите и печатарските практики,  основните понятия в рисуването и работата с цветовете; всички техники по графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и PhotoShop. Графичният дизайнер редактира  растерни изображения (снимки, рисувани графики), извършва туширане на изображения, прехвърляне на части от едно изображение в друго. Премахва и добавя елементи в изображението, работи с текст и лого, настройва цветовете, използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност. С две думи – графичният дизайнер визуализира теми, емоции, проекти и продукти. Завършилите тази специалност могат да работят като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което има нужда от графичен дизайн на крайните продукти. А това ще рече почти навсякъде.

През последните три години учителите по Изобразително изкуство и Информационни технологии обучават ученици в това направление. В извънкласните форми към ПГПАЕ Гео Милев“ желаещите и можещи деца рисуват и същевременно с това овладяват умения за работа със софтуер, необходим на добрия графичен дизайнер. Учениците участват в много изложби и състезания, където печелят призови места. Всички включени в тези клубове имат възможност да се явяват на международни сертификационни изпити на Adobe. Сертификационни изпити за Photoshop издържаха Катрин Ян Павлова от Xв клас, Неделина Тодорова Станева от XIа клас, Симона Пламенова Димитрова от XIа клас и за Photoshop и In Design: Божидара Ралева Топчиева от Xа клас, Димитър Николаев Ангелов от Xг клас, Мария Валентинова Кирова от Xг клас, Радина Велиславова Велчева от Xг клас, Рени Иванова Койчева от XIв клас, Стефани Красимирова Янкова от XIв клас. За тази комбинация от успешно положени изпити компанията им присъжда сертификат „Графичен дизейнер“ подписан лично от изпълнителния директор Шантану Нарайен.

За осма поредна година ПГПАЕ Гео Милев“ организира онлайн състезание „Виртуална пролет“ за дигитална творба, където могат да участват деца от 6 до 19 години. Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, да научат повече, пътувайки реално или виртуално на Земята, в космоса, в микросвета, в света на сънищата, в света на книгите, рисувайки и снимайки обекти през погледа на пътешественик; да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика, фотография и живопис. Това е една от малкото освободена от всякакви такси възможност учениците да демонстрират своите умения при работа с дигитална графика.

Тази година специалната награда е предоставена от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Спечелилите я ученици и техните ръководители ще получат възможност безплатно да се явят на сертификациони изпити върху продукт на ADOBE. За сертификационните изпити на компанията можете да прочетете повече на страницата на Certiport, компанията е доставчик на изпити за много IT компании.

Тази година в гимназията се сформираха четири групи за занимания по интереси, свързани с дигитални умения, по проект BG 05M2OP001 – 2.004 – 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене  чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от  Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ученици от X клас от групата „Компютърна графика“ споделят, че е изключително предизвикателство да изучаваш дигитален инструментариум, те са изключително доволни от предоставената им възможност да тренират своите знания и умения в специалната система, закупена по проекта. Тя им дава възможност да проверят своето ниво и успешно да положат сертификационен изпит.

Александра Леонова, ученичка от X клас споделя „Развитието на технологиете е бъдещето на изкуството. Възможността нашето поколение да използва дигитални инструменти за рисуване е велико удоволствие. Процесът на творчество става по удобен, възможностите на твореца, които са ограничени само с въображението му, се умножават благодарение на съвременната техника. Симбиозата на традиционното изкуство на рисуване с най-новите технологии и талант на младите хора създават прекрасни творения и иновативни идеи за развиване на културата и изкуството. Дигиталното рисуване днес е прекрасна възможност за реализация на творчески личности и смело може да се каже, че виртуалните творения са съвременна классика на 21 век.“

Тази година Гимназията е подала предложение за план- прием за учебната 2017-2018 година на шест паралелки, две от които с профилиращ предмет Информационни технологии, комбиниран в едната паралелка с Математика, а в другата – с Изобразително изкуство.

На 22 март 2017 г., световния ден на водата, се проведе награждаването в Националния конкурс по фотография, литературно творчество и приложни изкуства на тема “Водата – извор на живот”. Целта на конкурса е да даде възможност за изява на творческите заложби на учениците и да се стимулира интереса им към опазване, използване и съхраняване на водите и природата. Темата вдъхнови над 1000 ученици от цялата страна на възраст между 7 и 19 години.

Учениците от ПГПАЕ „Гео Милев“ се представиха отлично на националния конкурс „Водата – извор на живот“. I място в категория Рисунка, 3-та възрастова група спечели Божидара Топчиева от Xа клас, от арт клуб „Палитра“ с ръководител Златка Коева.

II място в категория Поезия, 3-та възрастова група, за стихотворението „Живата вода“ спечели Християна Турманова от Xа клас, а Анна Кирова от Xг клас получи поощрение за стихотворението си „Водата – извор на живот“. И двете момичета са част от „Литературното общество“ с ръководител Тодорка Лазарова.

Честито на момичетата и техните ръководители – гордеем се с тях!

Милена Андонова on март 27th, 2017

Поредното от предвидените събития на клуб „Здраве“ към ПГПАЕ „Гео Милев“ с ръководител Даниела Стоянова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, посветено на здравословното хране в училище, се проведе в училищния двор. Под топлите пролетни лъчи, учениците обсъдиха темата „Дневен режим -предизвикателство“.

В продължение на предходното събитие бяха избрани учениците, приготвили най-интересни ястия, като победителите бяха класирани след харесване на снимките на приготвеното от тях във Фейсбук. Представител на „Тодорка Йорданова“ ЕООД лично отличи първите трима с парични награди.

Победителите използваха своите награди за благотворителна кауза и с тях закупиха храна за обитателите на „Приют за безстопанствени кучета“ към Община Бургас. В неделния ден, ученици от клуба занесоха храната и прекараха няколко часа в приюта, където разходиха кученцата и ги дариха с внимание и любов.

Снимки от приюта…

Милена Андонова on март 27th, 2017

На 23 март 2017 година ПГПАЕ“Гео Милев“, Бургас беше домакин на изложение на международни университети, организиран от SRT Student Recruitment Tours. Учениците имаха възможност да се запознаят с възможностите за обучение във Великобритания, Холандия и други държави, сред които дори Япония. В посрещането на участниците се включиха доброволци от гимназията, които получиха и сертификати.

Бяха организирани презентации за учениците на различни теми: „Образование в Холандия“, „Изисквания за кандидатстване във Великобритания“, „Как да избера правилната за мен програма“.

SRT Student Recruitment Tours е професионален организатор на международни университетски изложения в Европа, Евразия, Латинска Америка, САЩ и Китай. Ораганизираме изложенията си в престижни гиманзии, сред които: Англо-Американското Училище София, Kings College Мадрид, International British School Букурещ, Baku International School, English School of Moscow, Cambridge House Community College Валенсия, Miami Beach Senior High School и много други.

На изложенията присъстват университети от цял свят. Повече информация можете да видите на уеб страницата на организаторите.
Събитието в Бургас беше част от едноседмичен тур, включващ изложения в Букурещ, Констанца, Варна и София. Участие в тура са потвърдили университети от Великобритания, Холандия, САЩ, Швейцария и Япония и др. Също така, сред участниците има представители на НПО и посолства, с които учениците да обсъдят перспективи за обучение в различни държави, възможности за стипендии и др.

Милена Андонова on март 22nd, 2017

Преди седмица на 11-13 март в град Вършец се проведе Пролетното национално състезание по физика, организирано от Министерството на образованието и науката съвместно с РУО- Монтана и училище домакин СУ „ Иван Вазов“- Вършец. Близо 350 ученици от цялата страна се състезаваха в решаване на задачи от задължителна и профилирана подготовка по физика в пет възрастови групи. Регламентът включва три задачи, които се разработват на базата на учебното съдържание за VII- VIII клас от задължителна подготовка и за IX, X, XI и XII клас от задължителна и профилирана подготовка.

Руско Русков от единадесети клас се състезава в групата специална тема, като постигна седмо място. За специалната тема състезателните задачи са три и се разработват по програмата за Международната олимпиада. Резултатите на учениците от специалната тема се отчитат при определяне на окончателния състав на националния отбор за участие в Международната олимпиада по физика. Николай Колев от десети клас спечели второ място в трета възрастова група. За първи път участие в състезанието взеха Мартина Петрова и Жанет Ангелова от девети клас, които не се уплашиха от сериозната конкуренция и показаха задълбочени знания, практически умения и увереност в областта на физиката.

Поздравления за отличното представяне на всички участници и да пожелаем успех на Руско Русков и Николай Колев и на предстоящия Национален кръг на олимпиадата по физика на 10-11.04.2017г. в гр. Разград.

Накрая, но не на последно място трябва да се отбележи задълбочената работа на учителите ни по физика Елена Каръмчева и Венета Манева, които успяха да мотивират и заинтересуват учениците си за допълнителна подготовка по физика. В гимназията са сформирани две групи по физика –  по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ и „Физична лаборатория“ по проект „Твоят час“.

Много сме горди с успехите на нашите възпитаници!

Милена Андонова on март 21st, 2017

Ученици от X клас посетиха РИОС – Бургас, за да проследят пътя на водата до нашите домове. Госпожа Ивелина Миндова ни показа как се изследва качеството на животворящата течност .

Разказът на госпожа Милена Ярмова и нагледните материали ни потопиха в чудния свят на водните басейни, които заобикалят нашия град. Най-любознателните посетиха кабинета на биолозите, за да се убедят, че водата е началото на живота. Те изследваха под микроскоп капчици вода и разбраха, че дори в една малка водна капка се ражда чудото на сътворението.

Тази инициатива, посветена на Деня на водата, бе организирана от Литературното общество в нашата гимназия .

Много ученици се вдъхновиха и написаха художествени творби, с които участваха в Националния литературен конкурс „Водата – извор на живот“.  Да им пожелаем успех !

Дилян Дишков и Габриела Куртева

Х б клас

Повече снимки на страницата ни във Facebook – Gpaeburgas

Милена Андонова on март 21st, 2017

Вивиян Цанева от XI а клас е нашето талантливо момиче, отлична ученичка, с високо ниво на владеене на английски език, активен член на клуба по дебати в гимназията, виртуоз в хип-хопа, ръководител на училищния мажоретен състав.

Поздравяваме Вивиян за високия резултат в MultiTalent Quest и ѝ пожелаваме още много успехи!

За първи път в България се проведе състезанието MultiTalent Quest, организирано от Американския университет в Благоевград. Общият награден фонд на надпреварата е 20 000 лева и включва участие в летен езиков курс в Центъра по английски език към АУБГ, лаптопи, таблети и др.

Младежкото състезание се провежда в два кръга и търси талантливи и амбициозни единадесетокласници от средните училища в България с интереси в областта на науката, изкуството и спорта.

MultiTalent Quest се организира от бивши възпитаници на АУБГ със съдействието на настоящи студенти, преподаватели и служители и дава възможност на учениците да усетят интернационалната атмосфера и съвременния подход в образователната система на университета.

64-мата финалисти, избрани измежду 108 ученици, демонстрираха знания, таланти и умения по време на втория кръг на състезанието в кампуса на университета от 17 до 19 март. В два поредни дни участниците работят индивидуално и в екип върху 3 задължителни и 1 избираема дисциплина под ръководството на преподаватели от университета. В задължителните дисциплини се обсъждат на английски социални и културни проблеми, както и възможностите на аналитичния подход, а за четвъртата дисциплина младежите могат да избират между изкуство и спорт.

MultiTalent Quest няма такса за участие, а АУБГ покрива разходите за настаняване и храна по време на състезанието.

AUBG MultiTalent Quest – Questers, Facilitators, Organizers and Jury group photo at Closing Ceremony, March 19, 2017

Повече може да прочетете на ФБ страницата на AUBG – AUBGMultiTalentQuest.

Милена Андонова on март 12th, 2017

За нас е огромно удоволствие да обявим, че Вторият пролетен турнир на Фондация БЕСТ за учебната 2016-2017 година успешно се проведе на 11-12 март в Бургас!

В духа на традицията на БЕСТ, това е състезание по дебати и публична реч на английски език, включващо в себе си различни категории събития – от дебати, през поезия, до креативен театър. Всички събития са на английски език и в тях се представят български гимназисти.

Близо 330 ученици от 22 училища (ГПЧЕ, Плевен, ГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец, ПМГ „Баба Тонка“, Русе, СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”, Русе, АГ “Гео Милев”, Русе, ГПЧЕ “Никола Вапцаров”, Шумен, ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен, ПГСУАУ “Атанас Буров”, Силистра, ЕГ “Пейо Яворов”, Силистра, ГПЗЕ “Захарий Стоянов”, Сливен, ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, ГПЧЕ “Йоан Екзарх”, Варна, МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 2 АЕГ “Томас Джеферсън”, София, 51 СОУ “Елисавета Багряна”, София, 119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов”, София, Американски Колеж в София, ЕГ „Йоан Екзарх“, Враца, СУ „Свети Паисий Хилендарски“, Златица, ПГПНЕ“Гьоте“, СУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Бургас и домакина),  се събраха в ПГПАЕ „Гео Милев“ в Бургас, заедно със своите учители, треньори и съдии. Учениците се състезаваха в следните категории: оригинална ораторска реч – категория, в която учениците сами пишат и представят своя аргументирана реч, интерпретация на поезия или проза, дебати в World Schools формат и драматичен дует – креативна мини-пиеси с двама участници, със специални правила, които правят изпълнението им още по-впечатляващо.

Честито на Джеймс Мот от XIIа клас за Първото място в Ораторското изкуство!
Отлично се представи отборът ни по дебати: Лина Аюби, Еванджелина Лазарова, Жанета Жекова!

За първи път нашата гимназия има представителен дует в категория Duo, изключително артистичните Александра Мукарева и Иван Вълканов. За тяхната подготовка се погрижи Елена ван ден Берг. Гордеем се с тях, те се наредиха сред финалистите! Браво!

Всичките ни участници представиха достойно гимназията, демонстрирайки отлично владеене на английски език, интелект, артистизъм, отборен дух и позитивизъм!

Пожелаваме им успех на следващото състезание!

Освен екипа на BEST Foundation за добрата организация се погрижиха Христо Симеонов – заместник директор на ПГПАЕ“Гео Милев“, Зорница Хараламбиева – ст.учител по АЕ, Елена ван ден Берг – америански учител по програмата „Фулбрайт“ и нашите отговорни доброволци: Нели Камбурова, Елена Маринова, Габриела Василева, Даниела Гуджева, Гергана Великова, Жулиета Йорданова, Поля Янева, Виктория Димитрова, Ралица Димитрова, Росица Христова, Рени Георгиева, Пламена Дачева , Ева Димитрова, Светозара Кънева, Димо Йорданов, Михаил Вичев, Джулиана Гочева, Абби Фахей, също и Елена Иванова – учител о музика, Емил Маджаров, чудесните момичета, които повдигнаха настроението на всички с танците и песните си.

Турнирът в Бургас е най-големият регионален турнир на БЕСТ до момента и със сигурност – страхотен!

Снимки и записи от креативните мини-пиеси може да видите на страницата ни във FB.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ПГПАЕ “ Гео Милев“, гр. Бургас е член на партньорската програма на Британски съвет България за изпита IELTS , притежава сребърен сертификат както и  официалното название „IELTS регистрационен център за Британски съвет България“. Подготвителният център към ПГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас е  и със сребърен сертификат по програмата ADDVANTAGE на Британския съвет за регистриране и подготовка на кандидати за сертификационните изпитите на Кеймбридж.

Подготвителният център предлага предварителен изпит за всички кандидати за IELTS, FCE и CAE, регистрация за изпитите през цялата календарна 2017 г.

Относно предварителните изпити:

 1. Записване:
 • до 07 април 2017 г.  всички кандидати за предварителен изпит за сертификационните изпити на Британски съвет  IELTS, FCE и CAE подават заявка и заплащат 40 лева.
 1. Провеждане:
 • писмен тест на 21 април 2017 г. (събота) в сградата на ПГПАЕ „Гео Милев“, гр.Бургас от 9.00 ч.
 • speaking ще се проведе  на 28 април 2017 г. в  сградата на ПГПАЕ „Гео Милев“, гр.Бургас   по предварително публикуван график
 • датите за обратна връзка   и консултация по повод резултатите от проведените  изпити ще бъде публикуван допълнително.                                                                                                                                                                                                                                                                               Относно регистрация за изпитите през цялата календарна година:
 • Регистрацията на кандидатите за сертификационните изпити на Британски съвет – FCE, CAE и IELTS се извършва в кабинет 202 в ПГПАЕ „ГЕо Милев“, гр. Бургас. За целта е необходимо кандидатът да представи:
 • Лична карта;
 • Пари за заплащане на изпитната такса съответно за CAE – 375 лв, за  FCE – 360 лв., за IELTS – 385 лв;
 • Кандидатите , които нямат навършени 18 години, предават Декларация- съгласие от родителя., която може да бъде изтеглена:                                                                                                                                                                                                                                         За изпитите FCE и CAE от разположения по-долу  линк

https://drive.google.com/file/d/0ByMj3qCakguuX2hrMGhoY1dwSUE/view?usp=sharing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              За IELTS

           https://drive.google.com/file/d/0ByMj3qCakguuMkdZWENFWVpHU2s/view?usp=sharing

 • Записването се извършва в кабинет 202 на ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас
 1. Контакти : e-mail за кореспонденция : h_simeonov@gpaeburgas.org

Тел.: 0879602480

                   Лице за контакт : Христо Симеонов – пом-директор УД

ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО

за кандидатите за изпитите САЕ на дата 03 юни 2017 ,  FCE на дата 06 юни 2017 г.  и   IELTS  на дата 20.05.2017 г.  в град Бургас!!!

Записването за изпитите  трябва да се извърши:

  – до 7 април 2017 г. и на датите 18, 19 април 2017 за изпита CAE на 03 юни 2017 в град Бургас;

– до 7 април 2017 и на датите 18,19 април 2017 г. за изпита FCE на 06 юни 2017 в град Бургас;

– до 7 април 2017 за изпита IELTS на 20 май 2017 г. в град Бургас;

– до 7 юни 2017 г. за изпита IELTS на 15 юли 2017 г. в град Бургас.

Не пропускайте шанса си!

 

Милена Андонова on март 6th, 2017

В ПГПАЕ „Гео Милев“ стартира съвместна кампания с „Тодорка Йорданова“ ЕООД под егидата на Община Бургас, посветена на здравословното хране в училище.

Първото от поредицата предвидени събития на клуб „Здраве“ към ПГПАЕ „Гео Милев“ с ръководител Даниела Стоянова събра учениците в училищния бюфет. С осигурените от фирмата продукти, подобаващо облечени с шапки и престилки, децата показаха креативност и фантазия в приготвянето на здравословни сандвичи и салати. Дегустацията им показа, че освен полезни, те са и много вкусни.

За да стане още по-интересно ще бъдат отличени и наградени учениците, приготвили най-оригиналните ястия, избрани чрез харесване на снимките във Фейсбук. Наградите са осигурени от „Тодорка Йорданова“ ЕООД. Всички с нетърпение очакваме следващото събитие!

Снимки от събитието могат да се видят на страницата на гимназията във Фейсбук.

Милена Андонова on март 3rd, 2017

Ученици и учители от ПГПАЕ „ГЕО МИЛЕВ“ взеха участие в тържественото отбелязване на 139-тата годишнина от Освобождението на България и положиха цветя на паметника на Васил Левски. Честит празник!

А други отбелязаха празника на Шипка!

Милена Андонова on март 2nd, 2017

Поздравления за Сияна Радкова Маринова от XI г клас с учител Костадинка Недялкова. Сияна Маринова е сред тримата единадесетокласници от Бургаска област, допуснати до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ. През настоящата учебна година Сияна е единственият представител на ПГПАЕ „Гео Милев“, одобрен от националната комисия за участие в най-високия академичен форум по български език и литература.
Досега в гимназиалния етап национален кръг се провеждаше само за XII клас. За първи път има и за XI клас. За националния кръг в XI клас учебното съдържание е от задължителната и от профилираната подготовка. Учениците могат да изберат един от трите варианта на задача: създаване на литературноинтерпретативно съчинение по зададен проблем; създаване на литературноинтерпретативно съчинение по проблем, интерпретиран в (откъс от) литературен текст; създаване на есе по проблем, интерпретиран в литературен текст.
Пожелаваме на Сияна успех и на националния кръг, който ще се проведе на 08.04.2017 г. и 09.04.2017 г. в град Габрово.

Милена Андонова on март 1st, 2017

На 01.03.2017 Клуб “Театър“ към ПГПАЕ „Гео Милев“ с ръководител Костадинка Недялкова организира за малчуганите от Детска градина „Раковина“ празник „Баба Марта бързала“. Игрите, фокусите и забавните задачки зарадваха децата.

Повече снимки на страницата ни във FB.

Милена Андонова on март 1st, 2017

За четвърти пореден път  Община Поморие и ОДК—Поморие организираха литературен конкурс, посветен на АПОСТОЛА. Изявата бе своеобразен тест за национална идентичност. Темата на конкурса бе „Светостта на едно бесило“. Организаторите си поставят за цел да формират националното самочувствие и самосъзнание на младите хора, да им се даде възможност те да заявят позиция.

В конкурса се включиха ученици от София, Добрич, Петрич, Бургас и др. В III възрастова група есето на Стелияна Желанкова/Х г/ бе отличено с ТРЕТА награда, а грамоти за достойно представяне получиха Мирела Ковачева/Х в/, Георги Георгиев и Иван Вълканов/Х б/ и техния учител по български език и литература г-жа Тодорка Лазарова.

Поздравяваме тези талантливи ученици за убедително защитената им патриотична позиция!

Милена Андонова on февруари 27th, 2017

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ „МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ“

Вече се оформя традиция, която не е случайна, а се дължи на изключително добрата подготовка на нашите ученици в часовете по история и цивилизация в XII клас.

Миналата година сред първенците беше Дебора Минева.

Тази година сред 11-те първенци в конкурса за есе на чужд език „България в Европейския съюз и моето бъдеще“ са нашите ученички от профилирания клас на Милена Платникова.

Анна Мирчева Георгиева – XII д клас от ПГПАЕ “Гео Милев“.

Васил Юлиянов Тодоров – XII е клас от ПГПАЕ “Гео Милев“.

Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет „Международна икономика и политика“, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“.

Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 15.02.2017, който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 25.02.2017.

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление „Политически науки“, Поднаправление „Международни отношения“ (специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“).

На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

Милена Андонова on февруари 24th, 2017

Вълнуващо докосване до театралното изкуство изживяха членовете на Литературното общество с ръководител г-жа Дора Лазарова, наслаждавайки се на постановката “Крадецът на праскови”. Режисьорските решения на Бойко Илиев породиха много размисли за любовта, за щастието и за античовешката същност на войната. Талантливата игра на артистите накара всеки зрител да потърси свой отговор на тези екзистенциални проблеми. Най-вълнуваща бе срещата с любимия актьор Юлиян Вергов, който не отказа снимки и автографи на своите млади почитатели.

Мирела Ковачева и Калоян Ставрев Х в