Bъв връзка с провеждането на Световната седмица на предприемачеството, която се домакинства у нас от JA Bulgaria, няколко инициативи в АЕГ „Гео Милев“ изследват връзката между замърсяването на околната среда в резултат на предприемаческата дейност и отговорността на бизнеса към съхраняването на природата.

С написване на есе на тема “Търговия с околната среда” и с изработване на постери по проблема „Предприемачество и околна среда“ учениците от десети клас на АЕГ „Гео Милев“, подпомогнати от учителите по география и философия,  изразиха активно интереса си към връзката между бизнеса и околната среда.

Какво е влиянието на предприемаческата дейност върху околната среда? Каква е отговорността на бизнеса за нейното опазване? Как трябва да се овладяват и намаляват вредните влияния и щетите, които някои производствени процеси оказват върху въздуха, водата и почвата? На наболелите въпроси по темата за опазването на околната среда се опитаха да отговорят десетокласниците чрез своите материали, които са предназначени да запознаят учениците от VIII до XII клас с проблема за съхраняването на природата и отговорността на бизнеса. Гимназистите са убедени, че всеки предприемач, преди да инвестира в някаква дейност, трябва за проучи рисковете от вредните влияния и щетите, които тя може да нанесе на околната среда.

В тази връзка е и дейността на Клуб „Учебна компания – предприемачество“, който чрез Reborn, екологично ориентирана УК, се фокусира върху оползотворяването на годни за рециклиране суровини и материали – неизчерпаем ресурс в кръговата икономика.