ГАЛЕРИЯ

На 23.10.2019 бе проведен дебат с учениците от 10в и 10д, като основната публика бе от 10б клас. Дебататът бе иницииран от мисълта на Кристиян Таков

„България се събужда ужасно бавно, търка очи, обръща се отново на другата страна, вика: „Хайде да си подоспя малко“, но вече е ясно, че слънцето е изгряло и е високо. И, че ще се става.“  Учениците влязоха в завидно умение за аргументиране, като изведоха допълващи се тези за днешните будители. Училището, учителите, родителите и хора от публичното пространство се оказаха най-важните в света на учениците,  оказващи влияние върху тяхното израстване. И двата отбора, в добър и дипломатичен дух обобщиха, независимо един от друг, думата будител като Вдъхновител! Поздравления!  Модератор бе Н. Георгиев, преподавател по философия, а съдия, историкът М. Платникова.