Във връзка с проект Green City Life на 16.10.2019 г. ученици от АЕГ ,,Гео Милев“ посетиха Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм ,,Вая“, посветен на опазването на биологичното разнообразие. Целта на посещението беше предстоящата фотоизложба на тема ,,Биоразнообразието в гр. Бургас“. В парка, освен че се запознаха с интересни растителни и животински видове и участваха в дегустация на пчелен мед, учениците направиха и много въздействзащи снимки, отразяващи природата – такава, каквато искаме да я съхраним за бъдещето. Най-добрите снимки ще бъдат включени в международна фотоизложба, която ще се проведе в гимназията през месец ноемвр