ГАЛЕРИЯ

С посещение на древния град Кабиле и дуален урок по история и география започна учебната екскурзия на десетокласниците до Боровец. Пресъздаването на величествения град е главна задача на РИМ Ямбол и учените, ангажирани с разкопките.