ИЗПИТНИ ДАТИ  FCE И CAE

ИЗПИТНИ ДАТИ IELTS

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

АЕГ “ Гео Милев“, гр. Бургас е член на партньорската програма на Британски съвет България за изпита IELTS , притежава бронзов сертификат както и  официалното название „IELTS регистрационен център за Британски съвет България“. Подготвителният център към АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас е  и с бронзов сертификат по програмата ADDVANTAGE на Британския съвет за регистриране и подготовка на кандидати за сертификационните изпитите на Кеймбридж.

Подготвителният център предлага предварителен изпит за всички кандидати за IELTS, FCE и CAE, който ще се проведе през месец април,  регистрация за изпитите през цялата календарна 2018 г.

Относно регистрация за изпитите през цялата календарна година:

  • Регистрацията на кандидатите за сертификационните изпити на Британски съвет – FCE, CAE и IELTS се извършва в кабинет 202 в АЕГ„Гео Милев“, гр. Бургас. За целта е необходимо кандидатът да представи:
  • Лична карта;
  • Пари за заплащане на изпитната такса съответно за CAE – 375 лв, за  FCE – 385 лв., за IELTS – 395 лв;
  • Кандидатите , които нямат навършени 18 години, предават Декларация- съгласие от родителя., която може да бъде изтеглена:

– За изпитите FCE и CAE от разположения по-долу линк

http://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2018/01/minor_consent_formenglish_and_bulgarian_cambridge_english_0.doc

– За IELTS

http://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2018/01/consent_form_march2017_web_bgversion.doc

          Записването се извършва в кабинет 202 на АЕГ„Гео Милев“, гр. Бургас

  1. Контакти : e-mail за кореспонденция : h_simeonov@gpaeburgas.org

     Лице за контакт : Христо Симеонов – зам.-директор УД,  тел.: 0879602480

ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО

Изпитите САЕ на дата 02 юни 2018 ,  FCE на дата 12 юни 2018  и   IELTS  на дата 19.07.2018 г.  са в град Бургас!!!

Подготвителният център в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас предлага предварителен изпит на кандидатите. Писмената част от предварителния изпит ще се проведе на 17.04.2018 г. от 9:00 ч. в кабинетите в партера на  сградата на АЕГ. Устната част от предварителния изпит ще се проведе на 18.04.2018 г. Информация за организацията на устната част кандидатите ще получат на 17.04.2018 г.

За кандидатите, които желаят да се явят на посочените по-горе дати и да се възползват от опцията да се явят на предварителен изпит , записването  ще се извърши на 13 и 16 април 2018 г. За  кандидатите, които не желаят да се явяват на предварителен изпит, срокът за записване е  до 19 април 2018 г.

Не  пропускайте шанса си!