ИЗПИТНИ ДАТИ  FCE И CAE

ИЗПИТНИ ДАТИ IELTS

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

АЕГ “ Гео Милев“, гр. Бургас е член на партньорската програма на Британски съвет България за изпита IELTS , притежава бронзов сертификат както и  официалното название „IELTS регистрационен център за Британски съвет България“. Подготвителният център към АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас е  и с бронзов сертификат по програмата ADDVANTAGE на Британския съвет за регистриране и подготовка на кандидати за сертификационните изпитите на Кеймбридж.

Подготвителният център предлага предварителен изпит за всички кандидати за IELTS, FCE и CAE, който ще се проведе през месец април,  регистрация за изпитите през цялата календарна 2018 г.

Относно регистрация за изпитите през цялата календарна година:

  • Регистрацията на кандидатите за сертификационните изпити на Британски съвет – FCE, CAE и IELTS се извършва в кабинет 202 в АЕГ„Гео Милев“, гр. Бургас. За целта е необходимо кандидатът да представи:
  • Лична карта;
  • Пари за заплащане на изпитната такса съответно за CAE – 375 лв, за  FCE – 385 лв., за IELTS – 395 лв;
  • Кандидатите , които нямат навършени 18 години, предават Декларация- съгласие от родителя., която може да бъде изтеглена:

– За изпитите FCE и CAE от разположения по-долу линк

http://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2018/01/minor_consent_formenglish_and_bulgarian_cambridge_english_0.doc

– За IELTS

http://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2018/01/consent_form_march2017_web_bgversion.doc

          Записването се извършва в кабинет 202 на АЕГ„Гео Милев“, гр. Бургас

  1. Контакти : e-mail за кореспонденция : h_simeonov@gpaeburgas.org

     Лице за контакт : Христо Симеонов – пом-директор УД,  тел.: 0879602480

ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО

Изпитите САЕ на дата 02 юни 2018 ,  FCE на дата 12 юни 2018  и   IELTS  на дата 19.07.2018 г.  са в град Бургас!!!

За кандидатите, които желаят да се явят на посочените по-горе дати и да се възползват от опцията да се явят на предварителен изпит , записването  трябва да се извърши до 19 април 2018 г.

Не  пропускайте шанса си!