Записването на ученици в VIII клас в ГПАЕ „Гео Милев“ , гр. Бургас се извършва в кабинет 117 , разположен на първия етаж в сградата на гимназията с работно време 08.00 – 18.00 ч. от 27 до 29 юни 2012 г. включително.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1.  Удостоверение за завършен  седми клас – оригинал

2.  Заявление/декларация за записване  – по образец

3.  Акт за раждане – копие

4.  Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът/до 15.09.2012/.

5.  Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/до 15.09.2012/.

6.  Заявление за посещаване на занималня.