На 1-ви ноември изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската духовност и култура, към будителите на умовете и душите на българите. Будителите на днешното време са хилядите просветни и културни дейци, учителите.

В нашата страна, учителите отдавна са били най-уважавани и почитани. Образът на учителя в продължение на много поколения винаги се е свързвал с източник на знания, практическа мъдрост, модел на морал и духовна топлина.

Искрена любов и уважение към своите учители, всеки от нас носи през целия си живот.

Днес образованието е една от най-важните предпоставки за качеството на живот. Човек се усъвършенства, учи през целия си живот, особено в днешния бързо променящ се свят. Ето защо ролята на ментор и учител е толкова необходима и значителна.

Образованието на младото поколение българи е огромна отговорност към обществото и държавата. От качеството на вашата работа зависи до голяма степен бъдещето на нашите млади хора, така че – и бъдещето на страната!

В този светъл ден аз искрено Ви пожелавам добро здраве, щастие, радост, професионални успехи. И най-важното, по-талантливи, благодарни и успешни възпитаници!

              Честит празник на всички съвременни будители!

С уважение,

Милена Андонова

 Директор на ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас