ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „ГЕО МИЛЕВ“, БУРГАС

Обявява конкурс за лого на кампания „Нашето училище – модерно и уютно“.

 

Кампанията е за набиране на средства за модернизиране и обновяване на училището с подкрепата на ФПББ по програма „Да постигнем повече!”, финансирана от фондация „Америка за България”.

Набраните средства ще се използват за обзавеждане и оборудване на CREATIVE ROOM с местопложение – вътрешната зала до библиотеката и модернизиране и обособяване на кът със седящи места в пространство пред библиотеката.

 

Награден фонд: 200 лева и други материални награди.

 

Изисквания към логото:

  • Графичен знак, отразяващ духа на гимназията и кореспондиращ с идеята за модерно европейско образование.
  • Може да съдържа абревиатурата на гимназията на български език ГПАЕ „Гео Милев“, Бургас, която да може да бъде заменяна с името на английски   Geo Milev English Language School, Burgas
  • Векторен формат, с размери 30/30, 15/15, 3/3 см, с характеристики позволяващи да бъде използван да печатни медии и интернет приложения или идеен проект, осъществен с друга техника, който ще се векторизира допълнително.
  • Цветовете синьо, червено и бяло да бъдат водещи, като зеленото може да бъде използвано за препратка към българския флаг.

 

Предложенията да се изпращат на електронната поща arts@gpaeburgas.org

 

Срок: 25 февруари 2013 година