На 18.02.2013 г. на посещение в  ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас  бе  Министърът  на образованието, младежта и науката академик Стефан Воденичаров. Целта на срещата бе да се осъществи разговор – дискусия, в която учителите, фирмите и представителите на научната общност  в Бургас да могат да споделят информация за иновативните методи  в образованието, за продуктите, които се използват, както и проблеми от научен характер, по които може да се осъществи партньорство.

На срещата освен Министъра на МОМН  присъстваха: академик  Никола Съботинов, ЦУ на БАН;  Драгомир Маноилов – парламентарен секретарв в МОМН;  доц.Севдалина Турманова – зам. областен управител с ресор Наука и образование;  инж. Виолета Илиева – началник на РИО;  г-жа Йорданка Ананиева – зам.-кмет по Култура и образование в Община Бургас;  представители на ГПНЕ“Гьоте“, представители на научната общност и фирми, работещи в сферата на информацията и информационните технологии  в гр.Бургас, учители.

Водещ и модератор  бе г-жа Ананиева.

Г-н Христо Симеонов – помощник-директор в ГПАЕ приветства гостите с „Добре дошли“ и отбеляза, че за бъдещото развитие на България е изключително важно сътрудничеството между институциите, училището и бизнеса  по повод иновациите в сферата на образованието. Г-жа Димитрина Тодорова – старши учител по информатика и информационни технологии запозна гостите с постиженията на нашето училище при въвеждането на ИКТ в образователната сфера. Бяха посочени основните направления, в които работят през последните 5 години ръководството на гимназията, учителите–ентусиасти и учениците. Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев“ гр. Бургас е единственото училище в региона и една от 22 институции в България, в която съществува Microsoft IT Academy.

„Горди сме, – каза г-жа Тодорова- че училището ни е оторизиран изпитен център в няколко направления:

ИТ: Authorized Prometric Testing Center IT center; Certiport Authorized Testing Center;

От една година гимназията е единственото училище и един от седемте Prometric центъра в България, в които всеки има възможност да се яви на сертификационни изпити за професионални сертификати за широк спектър технологии, за повечето IT компании по света– Microsoft, 3Com, Apple, Canon, CompTIA, Dell, Google, Hewlett Packard, Hewlett Packard Sales Accreditation, Oracle, Ubuntu и много други.

В този изпитен център нашите  ученици могат  да придобият международен сертификат, който да използват при кандидатстване в чужди университети или за конкретни работни позиции. Много от IT компаниите в региона сертифицират  своите служители като използват услугите на нашия център.

През миналата година Община Бургас подкрепи нашето начинание  за откриване на изпитен център на Certiport, където учениците и всички граждани могат да се явяват на сертификационни изпити в направление Office Specialist и iCritical Thinking. Създаването на тази уникална комбинация от академия, която осигурява учебните материали и изпитен център за сертификационни изпити на двете компании Prometric и Certiport позволи да се затвори цикълът обучение-сертифициране, което е изключително постижение, осигуряващо бъдещето  на нашите възпитаници.

Английски език: TOEFL; SАТ; Гимназията е член на партньорската програма на Британски съвет Addvantage с присъден СРЕБЪРЕН статут и подготвителен и изпитен център за сертификати на Кеймбридж  – FCE, CAE

Немски език: Гьоте – Институт, в съвместна работа с ГПАЕ „Гео Милев”, провежда в Бургас изпити за сертификатите А1 до С1 по немски език“.

„Впечатлен съм от успехите на вашите ученици и от силния ви стремеж за повишаване качеството на средното образование във вашето учебно заведение“, сподели министър Воденичаров на срещата.

„Използването на информационните технологии в обучителния процес е гарант за подготовката на добри кадри за бизнеса“, допълни още министърът и призова присъстващите за по-тясно сътрудничество с Института по информатика и математика към БАН чрез създадения регионален Академичен център в Бургас.

След дискусията, министър Воденичаров и придружаващият го акад. Никола Съботинов разгледаха компютърните зали в гимназията и Изпитния център, открит от Община Бургас за високите постижения на възпитаниците на ГПАЕ „Гео Милев“ на миналогодишните зрелостни изпити – първо място в Бургас и  в Топ 10 в страната.

Снимки от събитието…

Още за посешението на Министъра  на образованието, младежта и науката академик Стефан Воденичаров в Бургас.