Технологичните компании търсят възможности за подготовка на преподаватели и студенти за реализиране в бизнес средите с признати сертификати. Съществува необходимост да се осигурят подходящи за бизнеса кадри със съответните софтуерни и технологични умения. Почти всяка работа днес изисква някаква форма на технологичните умения.

Притежателите на Microsoft Сертификат могат да докажат владеене на Microsoft продуктите и могат да получат:

  • признаване сред връстници и работодатели, обособено предимство имат в конкурентения пазар на труда;
  • висока степен на успех при кандидатстването във висшето образование или кариера в областта на технологиите;
  • повишаване на доверието на работодателите в уменията на кандидаттите;
  • път за кариерно развитие и система за квалификация в областа на технологиите;

ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас помага на учениците да валидират своите умения чрез специалист по Microsoft Office (MOS) сертификационна програма. За ученици, чиито интереси са в областта на бизнеса, Microsoft Office сертификати се предлагат на три нива:

За ученици, които обмислят кариера в областта на информационните технологии, Microsoft Technology Associate (MTA) сертификация е първата стъпка. MTA сертифициране валидира знанията на ученика в IT областта, помага им да се открояват при подаване на документи за кандидатстване в университети. MTA доказва тяхното разбиране на различни технологични концепции на съответните нива.

ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас, предостави възможност на ученици да се явят на два сертификационни изпити в една учебна година без такси.Ученици от други училища могат да се явават при преференциални цени на изпити.

За всички, които се интересуват от графичен дизайн можете да проверите сертифициращата програма на компанията Adobe Certified Associate program.

Бъдещите архитекти и инженери могат да се сертифицират върху продукти на Autodesk

Всеки може да се яви на сертификационен изпит, за целта е достатъчно да се консултира с г-жа Димитрина Тодорова/0879602473/ в учебно време по посочения график:
четни месеци – Вторник и Четвъртък от 12,00 – 1,00 – Зала 117, 102нечетни месеци – Вторник и Четвъртък от 13,00 – 14,00 – Зала 117, 102

Таксата за изпита се заплаща на http://www.ccd.bg/

Повече за видовете изпити можете да видите на  http://certiport.com.