BreanУчилищната база на гимназията ще бъде допълнена от Творческа стая. С появата на Творческата стая ще се стимулира обогатяването на учебната програма, ще се даде свобода на учебния процес, учителите ще се мотивират за работа с нестандартни методи на преподаване, а учениците – към творческо мислене.  Пространствената организация и функционалното зониране на творческата стая по своя замисъл онагледяват структурата на креативния процес  и спомагат за неговата реализация. Отделните зони подтикват учениците към самообучение, изследователска дейност, скоростно генериране и филтриране на идеи, както и осъществяване на тези идеи чрез екипна работа.

Проектът е създаден съвместно с директора на бургаската гимназия – г-жа Милена Андонова.  Автор на концепцията на проекта е архитект Галина Милкова.  Автори на дизайна са Think Forward (архитект Галина Милкова и дизайнер Недко Николов).

 Творческата стая ще бъде открита на 13.06.2014 г. от 13.00ч.

 Залата можете да разгледате на

https://www.behance.net/gallery/15391663/Creative-Room