BreanНа 13 юни 2014 година официално се откри Творческата стая в ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас.

Концепцията е на арх. Галина Милкова, дизайнът е дело на творческия тандем Think Forward (архитект Галина Милкова, интериорен дизайнер Недко Николов)

На откриването присъстваха представители на Община Бургас, РИО Бургас, ОДК Бургас, УН към ГПАЕ, ръководството на ГПНЕ“Гьоте“, Think Forward, ХАМАЛОГИКА, медии и разбира се ученици, учители и служители на ГПАЕ „Гео Милев“. Коктейлът беше осигурен от Веселина Тодорова от фирма ВЕСМАР.

Благодарим на всички, които бяха съпричастни на кампанията.

Снимки от откриването…

За обзавеждане и оборудване на CREATIVE ROOM бяха използвани парите от Първата кампания „Нашето училище – модерно и красиво“ за набиране на средства за модернизиране и обновяване на училището, която започна на 22 март 2013 година, с подкрепата на ФПББ по програма „Да постигнем повече!”, финансирана от фондация „Америка за България”, бюджетни средства и оборудване, закупено от УН към ГПАЕ «Гео Милев».

Повече може да прочетете на vip.gpaeburgas.org

„Пространствената организация и функционалното зониране на творческата стая по своя замисъл онагледяват структурата на креативния процес и спомагат за неговата реализация. Отделните зони подтикват учениците към самообучение, изследователска дейност, скоростно генериране и филтриране на идеи, както и осъществяване на тези идеи чрез екипна работа. Предложени са следните зони:

– читателска зона – зона за изучаване на методологията на креативността чрез основополагащите книги на Едуард де Боно за латералното мислене;

– изследователска зона – таблет зона за проучване и събиране на данни;

– идеен генератор – зона за генериране на идеи по методиката на Едуард де Боно;

– кутия за идеи –място с контейнер за събиране на идеи, адресирани до ученическия съвет или ръководството на гимназията;

– зона за реализация на идеи чрез екипна работа; последната зона създава връзката между латералното и прагматичното. Тя е необходима за материализирането на  абстрактната идея.  Работна маса осигурява условия за екипна работа до 10 души. Масата е съставена от два компонента, които позволяват работа на две групи по 5 ученика.

Цветовото оформление на проекта е резултат от изследване на смисъла и въздействието на цветовете върху креативния процес. Цветовата схема включва индигово син, жълт и неутрално бежово-сив цвят. Вълната на жълтия цвят е относително дълга и стимулира правилното дишане. Това подпомага достъпа на кислород до мозъка, а с това се активизира мозъчната дейност. Жълтият цвят премахва негативността, дава увереност, повишава възприемчивостта към новото, стимулира творчеството, дисциплинираността, помага за постигане на концентрация. Индиговият цвят стимулира ясната мисъл, развива интуицията, изчиства ума, помага за самовглъбяване. Намалява пристъпите на истерия, мускулното напрежение.  Помага на недоверчивите, неспокойните, напрегнати деца.“

Арх. Галина Милкова

На откриването обявихме и Втория етап от кампанията „Нашето училище – модерно и красиво“ за набиране на средства за модернизиране и обновяване на училището, която цели да обезпечи изграждането на Открита класна стая, с подкрепата на ХАМАЛОГИКА, за която може да четете на vip.gpaeburgas.org.