Уважаеми родители и ученици,

Първият учебен ден ще започне с празнична програма в двора на гимназията на 15 септември от 10.30 часа.

Учебните занятия през месец септември ще се водят в първа смяна с начален час 7.15 часа.

Родителската среща за всички класове ще бъде на 17 септември от 19.00 часа.

Номерата на класните стаи на паралелките и имената на учителите-класни ръководители можете да видите

тук: Класни ръководители и класни стаи

Поздравителни адреси:

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас

от Началника на РИО

от БСУ

от Университет Професор д-р Асен Златаров Бургас

от СОУ Епископ Константин Преславски