20151125_105228Един по-различен и забавен час по английски език направи Зорница Хараламбиева със своите ученици. В него тя приложи част от наученото в квалификационния курс във Великобритания за прилагане на ИКТ в часовете по чуждоезиково обучение, който посети по програма Еразъм+

https://www.facebook.com/wallgpaeburgas