20151124_113743Проектът „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“ по Еразъм +, Образователна мобилност за граждани КД1 – Училищно образование на ГПАЕ“Гео Милев“ беше представен пред директори на училища от Бургаска област и експерти и началника на РИО Бургас.
Своите впечатления от преминатите обучения споделиха помощник-директорите Силвия Пехливанова и Христо Симеонов

Презентацията на Христо Симеонов

https://www.facebook.com/wallgpaeburgas