PSAT logoИзпитът ще се проведе на 01.04.2017 от 10 часа в Актовата зала (408) на ПГПАЕ „Гео Милев“
Изпитът PSAT 8/9 е предназначен за ученици от 8 и 9 клас и се провежда от 1971г. Това е първия от SAT изпитите на College Board.  Тази година ще поканим и учениците от 10 и 11 клас да се явят на PSAT10. Идеята за въвеждането на тези изпити в по-малките класове е да се даде възможност за подготовка за успешно явяване на изпита SAT в 11 клас. Това успешно явяване е ключ към получаване на висока стипендия за обучение в Американски университети по света. Изпитът се провежда през есента и пролетта на академичната година. За първи път в България е едно от предложенията на ПГПАЕ „Гео Милев“, Бургас – провеждане на изпит PSAT 8/9 и PSAT 10 в отговор на стремежа ни да дадем възможност за равен старт на учениците ни, желаещи да се обучават в чужбина.
Тестът съдържа 3 части: четене; писане и език; математика. Първите две части оценяват уменията за четене и писане, базирано на анализ на факти; математическата част проверява математическите знания и умения за смятане и разчитане на диаграми. Общият брой точки за всички секции са между 240 и 1440, от 120 до 720 за четене и писане и същия брой за математика.
Кандидатите получават и три тестови оценки вариращи между 6 – 36 точки за всяка секция, формирани на база анализа на въпроси отнасящи се до други предмети: история и социални науки и природни науки. Това е изключително полезна част от изпита, която дава възможност да се разбере къде ученикът има нужда от повишаване на знанията и подобряване на уменията.
Също ученикът вижда резултата си в рейтингова скала – какъв процент кандидати са се справили със същото или по ниско ниво. Това помага да получи ясна представа за постигнатото до този момент ниво и наличната конкуренция.
Записването е в 224 (канцелария) до 24 март. Цената е 50 лева. Местата са ограничени до 10 за PSAT 8/9 и 25 за PSAT 10.
Всички записали се ще могат да се възползват от безплатен подготвителен курс от 3 до 31 март по график, определен на първата среща, която ще се проведе на 3 март от 10:30 часа в лобито на първия етаж на гимназията.