IMG_5195През периода 21.02-04.03.2016 г. в Кардиф, Уелс се проведе един от обучителните курсове, заложени по проект „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“ на ГПАЕ“Гео Милев“, финансиран по програма Еразъм+. В него освен от нашата гимназия участваха и учители от Германия, Турция, Полша, Италия, Украйна.

Обучението беше изключително полезно, защото се показаха различни приложения и платформи с използването на Интернет в класната стая. Дадоха ни информация за сайтове, които помагат на учителя да разработи своите идеи, за да мотивира учениците за активно участие и креативност в учебния процес.

Обучението беше обвързано и с посещение на училища и колежи, IMG_5194където видях практическото използване на представените приложения.

През учебната година ще споделя с колегите по история и ще приложа наученото в учебните часове, за да съм полезна на всички.

 

Даниела Христова

Ст. учител по История