%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc-2015-2016
В края на 2016 година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на осъществените през изминалата година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение, „Еразъм+“.
За да отбележи широкия обхват и ползотворния ефект от работата, реализирана в България в рамките на Програмата, на 7 декември 2016 г., Националната агенция проведе, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“.
След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“ стартирали през 2015 селекционна година, нашият  проект номер 2015-1-BG01-KA101-013855 на темаИзграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“ е получил висока оценка и е отличен със знак за качество!
След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“ стартирали през 2015 селекционна година, нашият  проект номер 2015-1-BG01-KA105-013603 на тема „Be Active = Be Perspective“ – youth volunteering as a tool for better employability skills е получил висока оценка и е отличен със знак за качество!
ПГПАЕ“Гео Милев“ беше единственото училище/организация с две отличия. Това е много висока оценка и признание за колегите, реализирали двата проекта.
 

 

Save

Save

Save