Приключи националният литературен конкурс „Рождество на Спасителя“, чиято цел е да поощрява интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява. В конкурса участваха повече от 400 млади творци от цялата страна.

Христиана Турманова/Х а кл./ представи достойно гимназията ни. Нейното есе „Нощта на Рождество“ бе отличено с ТРЕТА награда. Нека поздравим нашата ученичка и да й пожелаем нови творчески успехи.

Save