НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ „МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ“

Вече се оформя традиция, която не е случайна, а се дължи на изключително добрата подготовка на нашите ученици в часовете по история и цивилизация в XII клас.

Миналата година сред първенците беше Дебора Минева.

Тази година сред 11-те първенци в конкурса за есе на чужд език „България в Европейския съюз и моето бъдеще“ са нашите ученички от профилирания клас на Милена Платникова.

Анна Мирчева Георгиева – XII д клас от ПГПАЕ “Гео Милев“.

Васил Юлиянов Тодоров – XII е клас от ПГПАЕ “Гео Милев“.

Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет „Международна икономика и политика“, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“.

Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 15.02.2017, който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 25.02.2017.

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление „Политически науки“, Поднаправление „Международни отношения“ (специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“).

На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.