За четвърти пореден път  Община Поморие и ОДК—Поморие организираха литературен конкурс, посветен на АПОСТОЛА. Изявата бе своеобразен тест за национална идентичност. Темата на конкурса бе „Светостта на едно бесило“. Организаторите си поставят за цел да формират националното самочувствие и самосъзнание на младите хора, да им се даде възможност те да заявят позиция.

В конкурса се включиха ученици от София, Добрич, Петрич, Бургас и др. В III възрастова група есето на Стелияна Желанкова/Х г/ бе отличено с ТРЕТА награда, а грамоти за достойно представяне получиха Мирела Ковачева/Х в/, Георги Георгиев и Иван Вълканов/Х б/ и техния учител по български език и литература г-жа Тодорка Лазарова.

Поздравяваме тези талантливи ученици за убедително защитената им патриотична позиция!