Поздравления за Сияна Радкова Маринова от XI г клас с учител Костадинка Недялкова. Сияна Маринова е сред тримата единадесетокласници от Бургаска област, допуснати до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ. През настоящата учебна година Сияна е единственият представител на ПГПАЕ „Гео Милев“, одобрен от националната комисия за участие в най-високия академичен форум по български език и литература.
Досега в гимназиалния етап национален кръг се провеждаше само за XII клас. За първи път има и за XI клас. За националния кръг в XI клас учебното съдържание е от задължителната и от профилираната подготовка. Учениците могат да изберат един от трите варианта на задача: създаване на литературноинтерпретативно съчинение по зададен проблем; създаване на литературноинтерпретативно съчинение по проблем, интерпретиран в (откъс от) литературен текст; създаване на есе по проблем, интерпретиран в литературен текст.
Пожелаваме на Сияна успех и на националния кръг, който ще се проведе на 08.04.2017 г. и 09.04.2017 г. в град Габрово.