Ако сте съвременен човек с мотивация за добра реализация на трудовия пазар на Вас със сигурност Ви се налага да управлявате информационния поток – публикации, документи, таблици, снимки и др. Да създавате и редактирате сложни документи в Word със стилове, сложни формати и списъци, да можете да създавате таблици в Excel за пресмятане или анализ на данни, диаграми и да ги използвате в други продукти, чрез PowerPoint бързо да създавате ефектни презентации, а с Outlook да комуникирате и организирате времето си, както е във всички фирми с чуждо участие. Тези знания и умения са необходим минимум за ежедневната работа в повечето професионални направления, тяхното овладяване Ви прави професионалисти в управляването на информационния поток.

През последните пет години ПГПАЕ „Гео Милев“, Бургас се стреми да създава условия за обучение и успешно овладяване на практически умения от гимназистите за работа с продуктите, необходими за работа с офис документи. През 2016-2017 учебна година бе предоставена възможност на желаещите да се явят на сертификационен изпит по желания продукт от Microsoft Office. Изпитите за сертифициране на Microsoft валидират IT умения от реалния свят, предлагат кариерен път през целия живот за развитие на тези IT умения и са подкрепени от сертифицираната общност, осигурявайки достъп до уникални ресурси. Изпитите за специалист по Microsoft Office (MOS) са по-популярни, откогато и да било. Сертификатът MOS помага на учениците да валидират своята висока квалификация в използването на Microsoft Office 2013-2016 и удовлетворява търсенето за повечето съвременни умения относно някои от най-новите технологии на Microsoft.

Изключително сме щастливи и горди с учениците, постигнали най-добри резултати на сертификационните изпити за Office Specialist, проведени през последните пет години. Нашите гимназисти са постигнали ниво Office Master и Expert. През последните три години винаги имаме финалисти на националния квалификационен кръг, както и участници в Световното състезание Microsoft Office Specialist. Наша гордост е и първият световен шампион от България – Георги Бошев, който донесе златен медал и в момента продължава обучението си в България. За този период в сертификационния център на гимназията, изграден с подкрепата на община Бургас, са сертифицирани над 300 ученици. Те се подготвят по учебните програми на Microsoft IT Academy. Учителите по Информационни технологии използват учебните програми за да обогатяват учебното съдържание и да го синхронизират с международните стандарти.