Ренесансът – зората на Новите времена. Епохата, която ражда творческия порив у човека да преоткрива себе си и света, който го заобикаля.

Интересни акценти по темата откриха учениците от Хa и Хб клас по време на бинарния урок, обединяващ знанията по история и литература.

Г-жа Даниела Христова и г-жа Тодорка Лазарова грабнаха вниманието на учениците със забавни и образователни игри  и дори ги мотивираха с награди.

Бяха представени интересни материали, които не се изучават в редовните учебни часове. Интересен поглед към ренесансовия свят представихя електронните презентации на Валерия Петрова, Теди Богойчева, Мария Атанасова (Хa) и Белослава Пройкова, Емине Карагьозова, Габриела Куртева, Мария Илиева(Хб). Димо Йорданов от Хб клас вложи много чувства в рецитирането на монолога на У. Шекспир „Да бъдеш или не“, предизвикващ и днес философски размисли.

Александра Мукарева (Хб) с презентацията на тема: “Боянската църква“ разкри първите ренесансови тръпки в България, които предхождат Предренесанса в Италия.

Интересно интерпретираните исторически факти, самостоятелните наблюдения, анализите на творбите на Франсоа Вийон, Бърнс, Шекспир създадоха една неповторима творческа атмосфера.

Кремена Ганева, Николета Христова Х б клас

Снимки от урока…