На 25.04.2017 г., в изпълнение на плана на клуб „Дебати и ораторско изкуство“ в ПГПАЕ „Гео Милев“ Бургас по проекта „Твоят час“, бе проведено обучително занятие по медиация. Учениците от клуба имаха възможност да посетят на 6 април 2017 година Бургаския районен съд в „Деня на отворените врати“. На срещата-семинар те имаха възможност  да се запознаят теоретично  и чрез наблюдаване на симулативна игра с метода на медиацията-метод за извънсъдебно разрешаване на спорове. Със съдействието на г-жа Соня Игнатова – пресаташе в Бургаски районен съд, беше организирано обучение на нашите ученици за прилагане на метода на медиацията в конфликтни ситуации. За модератори бяха поканени медиаторите от Центъра по медиация в гр. Бургас г-жа П. Чернокожева и Д. Желязкова.

Окръжен магистрат започна срещата с исторически преглед за появата, прилагането и законовото конституиране на медиацията като метод за извънсъдебно разрешаване на спорове. „Много важно е да бъдете добронамерени за да комуникирате успешно. Това ще ви спести загуба на средства и много нерви“ – каза съдията и допълни „..и най-лошата спогодба е по-добра от което и да е съдебно решение, защото е резултат на доброволно съгласуване на волите“.

Гост-медиаторите запознаха учениците с различни техники, които се използват в медиацията. Всеки ученик получи предварително подготвен материал, което превърна заниманието в една изключително забавна и ефективна игра. Под умелото и професионално ръководство на гост-медиаторите бяха разиграни интересни казуси. Бяха  постигнати конкретни резултати, анализирани чрез задължителна обратна връзка и оценка на случващото се в залата.

Учениците от „Клуб дебати и ораторско изкуство“ определиха заниманието като изключително интересно  и полезно като умения, които могат да се използват в реалния училищен живот за справяне с различни конфликтни ситуации.

Г-н Симеонов ръководител и инициатор на срещата благодари на гостите и ги покани за следващи подобни срещи и занимания в училище .

Снимки от събитието