Учениците от клуб „Физична лаборатория“ към ПГПАЕ “Гео Милев“,  с ръководител Елена Каръмчева, посетиха Деня на отворените врати на Физически  Факултет на Софийски Университет на 22 април 2017 г.

За всички любознателни гости на факултета беше подготвена богата програма с публични лекции, интересни демонстрации, изложби и забавни физични експерименти.

Зам. Деканът доц. д-р Виктор Иванов откри събитието, а проф.дфзн Иван Лалов, дългогодишен преподавател, ни представи работата на физиците, последните достижения във физика и перспективите пред науката. Почти всички научни и учебни лаборатории във факултета отвориха врати и предложиха ефектни демонстрации. Беше ни трудно да изберем откъде да започнем. Времето от 10.00 до 16.00ч. се оказа недостатъчно да видим всички интересни експерименти и лекции.

В лабораторията Лазерна физика и нелинейна оптика ни показаха нови лазерни източници за технологични приложения и ни обясниха принципите на използването им в очната хирургия. Доц.д-р Христина Андреева ни показа как сами да си направим азотен лазер.

Ученици от Центъра по физика за работа с ученици ни показаха забавни опити по физика- флуоресценция, демонстрации по магнетизъм, магнитна пушка и електромагнитна индукция. В изпълнението на някои от опитите се включихме и ние. Интересни опити ни показаха и в лабораториите по оптика, механика и електричество като ни демонстрираха жироскоп, биене, интерференция , дифракция, фигури на Лисажу. В катедрата по Атомна физика ни помогнаха сами да си направим спектроскоп и да наблюдаваме спектъра на различни лампи.

Инж.Тома Томов ни показа как можем да направим любопитни физични демонстрации в домашни условия с подръчни материали. Показа ни имплозия, въртящ момент, измерване на влажност и други интересни опити, които можем да направим у дома.

Следобед посетихме Астрономическа обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ в парк „Борисова градина“.Разглеждахме обсерваторията и най-стария работещ телескоп. Наблюдавахме  с телескоп слънчевите петна и се запознахме с научно-образователната дейност на катедра Астрономия и катедра Метеорология.

Беше наистина интересно и забавно!

Вечерта се разходихме из столицата и посетихме основните забележителности – Софийския университет, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Храм  – паметника  „Св.Александър Невски“, паметника на Цар Освободител, Народния театър, площад Славейков,  разкопките на Сердика и НДК.

Това беше един добре оползотворен уикенд, изпълнен с много емоции и незабравими моменти. За пореден път се убедихме колко интересна и необятна е физиката. Сплотихме се като екип и се мотивирахме да продължим осъществяването на още много нови проекти и идеи в областта на физиката!

Още снимки…

Клуб „Физична лаборатория“ с ръководител Елена Каръмчева е създаден по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.