Уважаеми ученици, учители, родители
Тази година тържественото шествие на бургаските училища и детски градини ще премине под надслов „В прослава на делото на Кирил и Методий и българското Слово“. Блоковете от училища ще преминат по маршрут пл. „Тройката“ – ул. „Александровска“ – бул.“А.Богориди“ – Приморски парк.
След достигане до Приморски парк всяко училище ще поднесе цветя на определен паметник в парка.
Във връзка с по-организиранотo провеждане на празничното шествие на 24 май – Ден на славянската писменост, просвета и култура, моля да обърнете внимание на следното:
1. Час на заемане на позиция на блока – участник в шествието, според реда, указан в приложената схема – 10.00 ч.
2. Обръщаме специално внимание на следното: пункт „Гъбката“ НЕ Е крайна точка на шествието. След достигане до пункт „Гъбката“ от съответните представителни блокове, те следва организирано да се придвижат към разпределените паметници в Приморски парк. След извършване на ритуала училището веднага се изтегля по алеите на Приморски парк, за да не се предизвиква струпване на ученици.

Схемата на сборния пункт можете да откриете в приложения файл. Нашето училище е с номер 32 и ще поднесем цветя и венец на паметника на Любен Каравелов, разположен на алеята до Фонтана в близост до Чешмата.