Даниела Христова – учител по история и нейните ученици от ПГПАЕ “Гео Милев“, или както тя ги нарече „Ентусиасти“, посрещнаха изгрева на Беглик Таш и се заредиха с енергия и положителни емоции.

„Беглик таш“ е най-ранното открито досега мегалитно светилище в Югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие.

То представлява неповторим ансамбъл от времето, когато човекът се е прекланял пред природата, когато ритуалите, митовете и легендите са били част от ежедневието. Връща ни назад към бронзовата епоха на 13 век преди Христа. Посветено е на свещения брак между Богинята майка и Бога Слънце. Свързва се с култа към Плодородието.

Археологическите проучвания се извършват от екип на Бургаския музей с ръководител н.с. Цоня Дражева.

Светилището „Беглик таш” е било главното светилище  на тракийското племе „скирмиани”- най-древните металурзи в Тракия. Те населявали крайбрежните хълмове на Странджа, т.нар. Меден рид и снабдявали с медна руда другите тракийски племена и крайморски народи още от ІV век пр. Хр.

Археолозите установяват, че светилището е разположено върху полегатата, най-висока част на нос Беглик таш (в непосредствена близост до най-високия връх в околността – връх Китка), като така е спазен принципът на древните траки за избор на място – възвишение/хълм или плато с много добър контакт с най-високия връх – за максимално „приближаване до небесното“. Светилището има отлична видимост към „външния свят“- в случая морето от север и изток, а от запад и юг е защитено от планинската верига на Приморската планина. Култовото място, което траките са избрали, е уникално със специфичните скалисти форми, които са резултат от древна вулканична дейност от кратера на угаснал вулкан на връх Китка. Техните живописни форми напълно се вписват в религиозните им представи за планината (дървото на живота) – скалата като модел на света, на връзката на Земята с Космоса, като място за съжителство на соларните и хтонични божества.

При своето движение слънцето огрява последователно обектите върху цялата площадка. Особено впечатляващо е осветлението око­ло 15 ч., когато благодарение на югозападна­та позиция на слънцето всичко в светилище­то грее.

Автор на текста за Беглик таш:  Даниела Христова

„Прекрасна, зареждаща със слънчева енергия сутрин на тракийското светилище Беглик таш… Впечатляващо пресъздадени ритуали на тракийското племе скирмиани…“ е споделила нашата ученичка Грета Господинова.

Още снимки…