Скъпи новоприети ученици,

поздравявам ви с избора на нашата гимназия! Очакват ви пет вълнуващи години, изпълнени с учене, интересни събития, състезания, проекти и пътувания.

Тук ще намерите нови приятели и съмишленици, ще създадете незабравими спомени и ще се подготвите за следващия етап от живота си!

Записването след първо класиране е от 28 юни до 30 юни 2017 от 8 до 18 часа в кабинет 117 на първия етаж.

Записването след второ класиране е от 5 юли до 7 юли 2017 от 9 до 16 часа в кабинет 117 на първия етаж.

Необходими документи за записване:

На документите по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“ се изисква полагане на подписи от ученика и родителя/настойника

  • Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление за записване/справка/декларации – по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“
  • Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“
  • Акт за раждане – копие

Допълнителни документи:

Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар//в първата учебна седмица/.