Училището е духовна територия. То може да бъде навсякъде. Не е случайно, че най-известните академии в историята са възниквали на красиви места в обкръжението на природата или сред пространства, одухотворени от музите на изкуствата и науката. Такива са Атинската академия, основана от Платон и Александрийската, основана от Птолемей. Вдъхновени от тази идея на 26 и 27 септември учениците от деветите класове на нашата гимназия проведоха два учебни часа по история в читалнята на Регионалната библиотека в Бургас „Владимир Василев“. Те имаха няколко задачи, които с помощта на любезните служителки успяха да изпълнят. Първата задача беше свързана с преговор на материала по история на Античнотта и подготовката им за предстоящата проверка на входното ниво. Втората задача беше посветена на запознаване със спецификата на библиотечната среда – работа с електронни каталози, картотеки и подредбата на книгите в отделите на читалнята. Третата основна задача беше свързана със запознаване с енциклопедия Britannica като един от най-авторитетните и легитимни източници на информация в света.

Изненади не липсваха, като започнем с есенния дъжд, съпътствал втория ден от мероприятието, особен интерес сред деветокласниците предизвика свитък с броеве от 1937 г. на популярния тогава в града вестник „Бургаски фар“. Децата припознаха в него един архаичен и загубен в историята facebook , съпътствал вероятно живота на техните прадядовци и прабаби. Пълен с обяви за сватби, известия за смърт, интересни и странни реклами, актуални събития от живота на града и много други. Остава ни да се надяваме и да вярваме, че това не би могло да е последното посещение на учениците в това място на духа.

Веселин Гръцманов

Учител по история и цивилизация