ПГПАЕ“Гео Милев“ в следващите 13 месеца ще работи в партньорство с училище от Узункюпрю, Турция по проект: YOUTH TOUR – Youth networking towards sustainable tourism development

За целта се създава клуб „YOUTH TOUR”, който ще бъде ръководен от експерт в областта на туризма. Предвиждат се седмични сбирки на клуба. Учениците от клуба ще участват в общо 7 мероприятия на територията на България и Турция, включващи тренинги, изложби и др.

Поканват се учениците от IX, X и XI класове да кандидатстват за включване в екипа за работа по проекта. Общ брой на одобрените кандидати – 15 + 3 резерви.

Изисквания за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо/ на английски език/ – защо искат да участват в проекта, с какво ще допринесат за успешната работа, с какво ще се обогатят от участието си в програмата;
  • Отлични комуникативни и организационни умения;
  • Отлично ниво на компютърна грамотност;
  • Лични качества- отговорност, умения за работа в екип, дисциплинираност, толерантност, точност и изпълнителност, уважение към институцията, готовност и желание да се издигне авторитета на училището, града и страната ни;
  • Подписана родителска декларация – по образец: Декларация от родител- Youth tour
  • Кратка статия (до 1000 думи) със снимки за интересен туристически обект от нашия регион – авторска или с посочен източник.

 

Срок за предаване на документите и продуктите-21.10.2017, 17 ч., в дирекцията или на e-mail: m_andonova@gpaeburgas.org с тема: YOUTH TOUR, с прикачен архивен файл с име: двете имена на ученика, съдържащ мотивационното писмо, статията и сканираната декларация.

 

Представяне на проекта:

 

The project brings attention to a problem that requires cross-border cooperation from all stakeholders. Tourism is one of the world’s largest employers and yet many communities are unsure of the benefits of tourism. The economic benefits are often the easiest to measure and the most effective, however the social and environmental benefits of tourism including protection of natural and cultural assets, supporting local events and cultural practices and provision of services and public facilities should not be overlooked. The project will apply and promote a common approach and measures of the competence of young people on the protection and popularization of the common natural, cultural and heritage potential and resources of the cross-border region. Through the project the students will not only learn more about the cross-border region and practice their language skills,but  they will also find new friends and partners and will exchange experience. The project will bring another benefit – it will create a sense of respect and pride in the national and cross-border heritages; learning more and more about the homeland will make students less eager to seek opportunities for proffessional realization and life in other European countries. Instead they will be motivated to study and work in their own countires and preserve their own natural and cultural heritages.