На основание Чл. 103. от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.
На основание Чл. 104. ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование обявявам:

за 2017-2018 учебна година

1 свободно място в Х клас в паралелка с профил Чуждоезиков   – първи чужд Английски език и втори чужд Немски език

Срок за подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на АЕГ“Гео Милев“ е 16 март 2018 година, 12 часа.

Подборът на кандидатите ( в случай, че са повече от един) ще се извърши чрез изпит по английски език на 19 март от 13:30 часа в стая 324.