bty

На 11 и 12. 11 2017 г., в град Сливен се проведе Националното състезание за речеви и комуникатвни умения на английски език. Мотото на 2017/2018 г. е Correction does much, but encouragement does more. 

В състезанието участваха представители на най добрите училища в страната. Регламентът изискваше  устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година, като и свободен разговор с членовете на журито. 
Представителката на АЕГ „Гео Милев“, град Бургас Мила Цветанова Кънева от VIII б клас събра 128 точки и получи грамота за участие.