На 30.11.2017 г. в изпълнение на програмата на клуб „Посланици на Европейския парламент“ в АЕГ „Гео Милев“ Бургас се проведе обучителна среща по темата „Политики по проблемите на младежта на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, представена от члена на ЕП г-н Момчил Неков“.

Срещата бе ръководена от старши посланик г-н Христо Симеонов. Присъстваха членовете на клуба и техни съученици от X и XI клас.

Поканата за участие на г-н Неков му беше отправена по официален път и му беше представена програмата на клуба. Поради невъзможност да ни посети лично, г-н Неков подготви видеоматериал, поздрав към учениците

https://drive.google.com/open?id=17CKJY0kefxCegaW7KnrIeugoBzXcn7BI

и писмен текст със систематизирана информация относно темата на събирането. На 23.11.2017 г. г-н Х. Симеонов посети лично информационния офис на г-н Неков, за да получи посланието и където сътрудниците на евродепутата бяха приготвили малки  подаръчета за викторината, която по план ни предстои да направим преди Коледа.

Старши посланик Христо Симеонов запозна учениците с основните цели и задачи на клуба. Той отправи призив към всички ученици, които все още не са членове на клуба, но желаят да се включат в работата му, да заповядат.

Г-н Симеонов показа видеоклип, посветен на промяната на парадигмите в историята на образованието. Филмчето провокира много размисли и емоции, които се прочетоха на лицата на учениците и впоследствие прозвучаха в техните любопитни и непринудени въпроси.

https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Последва включването на видеопоздрава на г-н Неков, член на ЕП, който с много ентусиазъм поздрави инициативата на ученици и учители да участват в проекта „Училище посланик на ЕП“. Г-н Симеонов изчете информацията, изпратена от евродепутата и разкриваща политиките на Алианса на социалистите и демократите по отношение на проблемите и решенията на младите хора в Европейския съюз.

Г-н Симеонов продължи беседата като разкри основните предизвикателства и проблеми за младите хора в много близко бъдеще. Акцент беше поставен върху адекватните мерки, които европейските депутати предвиждат в своята дейност за да бъдат неутрализирани негативите от тези промени. Старшият посланик г-н Симеонов запозна учениците с „Новата европейска програма за умения“. Особено внимание той отдели за да разясни терминът „меки“ умения, „дуално обучение“, формално и неформално образование, валидиране на документите, издавани от институциите, предлагащи неформално обучение.

В рамките на срещата учениците успяха да зададат и множеството свои въпроси, на които получиха компетентен и адекватен отговор.

Изключително сме благодарни за помощта и ангажираността от страна на члена на ЕП г- Неков. Надяваме се да продължим съвместната ни работа и по възможност да се срещнем през новата 2018 г.

Провокациите към учениците, отправени от г-н Симеонов дадоха резултат.

Ученичка от XI г клас, Ралица Димитрова, изяви желание да подготви и презентира темата от нашата програма, която трябваше да бъде представена на 23.11.2017. Но на тази дата старшите посланици бяха на обучение в Дома на Европа в гр. София. Очакваме с нетърпение следващия четвъртък, когато Ралица Димитрова от XIГ клас ще ни запознае с темата за „Демокрацията като форма на управление, парламентарната демокрация в ЕС“.