На 13.12.2017 г. се състоя поредната среща на клуб „Посланици на ЕП“. Лектор беше г-н Теодор Калпакчиев – бивш ученик на гимназията, завършил  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt и College of Europe in Natolin, работил като учител в EECmyanmar и за African Union – European Union Youth Plug – in Initiative (aueuypii); участник в мисиите на Европейския съюз в бедните страни от Азия и Африка. Темата беше посветена на външната политика на Европейския съюз по отношение на бедните страни от Африка и Азия: „What is hidden behind EU’s Development Policy?“. Младшите посланици поканиха на срещата ученици от единадесети клас, проявили интерес към предварително обявената тема.

Г-н Т. Калпакчиев представи на учениците своя опит в работата си в институциите и проектите, инициирани от Европейския съюз. В своята презентация, която беше на английски език, той постави акцент върху няколко момента:

  • защо Европейският съюз развива и трябва да развива политики спрямо бедните страни от Африка и Азия;
  • какво означава бедност и липса на права на човека чрез един сравнителен анализ на качеството на живот в България и бедните страни в Азия и Африка.
  • кои са възможностите за подобряване на качеството на живот в бедните страни на Азия и Африка;
  • кои са стъпките, които могат да доведат до устойчиво развитие в тези страни;
  • защо всичко това като процеси е важно за нас и можем ли да ги повлияем в близкото бъдеще.

Учениците изслушаха презентацията с голям интерес и разбраха, че въпреки нагласата на повечето българи да се оплакват, че живеят в бедна страна, това съвсем не отговаря на реалността. Членството на страната ни в ЕС гарантира на българските граждани защитеност на техните граждански и човешки права; качество на живот сравним с живота в индустриално развитите страни не само в Европа, но и в света; минимален доход, осигуряващ физическото съществуване; възможности за обучение, развитие на талантите, професионална кариера и бизнес, не само в България, но и във всяка една държава членка на ЕС.

Още веднъж изказваме благодарност на г-н Калпакчиев за споделената интересна информация и опит. Благодарим му, за търпението и ерудицията да отговори на всички зададени от учениците въпроси!