Промяната. Това е нещото, което младите хора искат да постигнат  и се опитват да направят. Липсата на познание и социален опит обаче не им позволява да  я осъществят. Една от целите на клуб „Посланици на Европейския парламент“ в АЕГ „Гео Милев“ е да разкрие възможностите, които демокрацията в държавите от Европейския съюз предоставя за осъществяване на талантите на всеки гражданин. В тази връзка  в плана за работа на клуба бе  заложена и темата за демокрацията в ЕС и правата на гражданите.

Младшият посланик от XI клас на гимназията – Ралица Димитрова прояви интерес към обявената тема и предложи да я представи на членовете на клуба по различен начин, използвайки интерактивни методи.

На 7.12.2017 г.  Ралица представи презентация на тема „Малките стъпки към голямата промяна”. Младшите посланици изгледаха с интерес представената информация относно личностната промяна и как тя може да бъде пренесена в професионален и житейски план. Дискусията, дебатите и провокиращи мисленето игри по теми като „Познавате ли своите права като граждани на ЕС?“, „Какво означава правото на свобода на словото за гражданите на ЕС?“, „Как се защитава правото на живот в държавите от ЕС?“, „Смъртното наказание – не е ли по-хуманно за извършителя от доживотен затвор?“ бяха използвани за постигане на целите на занятието. Учениците се включиха активно в интерактивните игри и чрез действия усвоиха  „малките стъпки”, които водят към голямата промяна, осъзнаха как могат да се възползват от правата си на граждани на ЕС за постигане на  бъдещо лично благоденствие.

Младшият посланик Ралица Димитрова успя да привлече интереса на своите връстници и да ги приобщи към идеята, да станат граждани с будно съзнание, което е и една от целите на клуб „Посланици на Европейския парламент”.

Информацията за интересното занятие бързо се разпространи сред учениците от гимназията. Това ни даде повод да представим темата и да проведем такива тренинги с класовете, които проявиха желание – XIE, XIГ, XIВ . Г-н Христо Симеонов накратко представи на участващите от посочените класове  ученици целите и програмата на клуб „Посланици на ЕП“ в АЕГ. В резултат на това клубът ни се попълни с още нови членове.