На 16.11.2017 членове на клуб “Посланици на Европейския парламент” от АЕГ “Гео Милев” се срещнаха с представител от информационния офис на евродепутата А. Адемов. Неговият представител Ясен Проданов запозна учениците с функциите и устройството на Европейския съюз и органите му на управление. В една прекрасна презентация г-н Проданов запозна учениците с основните моменти от историята по създаването и управлението на Европейския съюз. В интригуващ и достъпен стил нашият лектор сподели интересни лични преживявания и впечатления от начина, по който се случват дискусиите, дебатите и вземането на решения в Европейския парламент. Провокирани от повдигнатите в презентацията проблеми по управлението на Европейския съюз учениците зададоха множество въпроси, на които получиха адекватен отговор. Г-н Проданов обеща да участва и в бъдеще в работата на нашия клуб запознавайки ни своевременно с инициативите на българските евродепутати. Може да гледате презентацията:

Да опознаем ЕС -АЕГ Гео Милев