За осма поредна година гимназията предоставя възможност на децата, обичащи дигиталното изкуство, да участват в нашия онлайн конкурс „Виртуална пролет 2018“ с тема: “Целият свят е сцена и всички ние сме актьори …”

Тази година за участие са поканени и учениците от нашите партньорски училища от Москва, Билгорай, Боса, Вилафранка и Узункюпрю.

Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, да научат повече за театъра, киното, а защо не за различните роли, които всеки от нас играе, рисувайки и снимайки обекти през погледа на режисьор, сценограф или просто зрител; да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика, фотография и живопис;

Регламентът на конкурса  съдържа подробни указания за желаещите да творят.

Творбите от миналите издания на конкурса можете да видите на сайта на състезанието http://arts.gpaeburgas.org.

За втора поредна година за ученици във възрастова категория 14-19 години ще има Специална награда, осигурена от Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Специалната награда е безплатен сертификационен изпит върху продукт на ADOBE.

За сертификационните изпити на компанията можете да прочетете повече на страницата на Certiport, компанията е доставчик на изпити за много IT компании. Изпитни центрове в България, където кандидатите ще могат да се яват са София и Бургас.