Възпитаниците и учителите на АЕГ «Гео Милев» посрещнаха гости от партньорски училища от три държави в рамките на проект по програма ERASMUS+. Домакинстването бе проведено в периода 13 май – 18 май, а в Бургас пристигнаха 17 ученици и 6 учители от Испания, Италия и Полша. Проектът се нарича “LEAD-Learning, experiencing and awareness of the diversity”, на който АЕГ «Гео Милев» е координатор.
Проектът цели да разшири хоризонтите на учениците и да им осигури бъдеща перспектива на пазара на труда. Темата за европейското гражданството и основните ценности на ЕС: зачитането на многообразието, междукултурният диалог, толерантността и социалното приобщаване са основните цели на нашия проект. Проектът LEAD има за цел да използва различни иновативни методи на обучение, които да се прилагат във формални, неформални и извънкласни форми. Задачите, които учениците, заедно със своите учители решават са съсредоточени върху техните „твърди“ умения като компетентностите в областта на цифровите технологии и чуждите езици; фотографски умения; знания за разнообразието и здравословния начин на живот и за подобряване на „меките“ умения като самоуважение, отговорност, активно гражданство, решаване на проблеми, творчество, инициатива и т.н.

В Бургас гостите бяха посрещнати с хляб и сол и музикално-танцувална програма, включваща народни песни и разбира се хоро. В програмата бяха включени интересни дейности и уроци, учениците влязоха в различни роли по метода Forum Theatre , сложиха шестте цветни шапки на Едуардо де Боно, седнаха на масите на Световното кафене, на компютрите показаха дигитални умения, обсъдиха здравословния начин на живот по време на интерактивен урок.  Всички участници работиха и по многоезичен речник, включващ социални термини, на езиците на партньорите. Разбира се, не само тези са думите, които учениците научиха на езика на различните държави, по време на пътуванията и общите събития, в неформалното общуване децата размениха много от най-често употребяваните думи, забавляваха се и споделяха културните традиции на своите държави. Естествено имаше и българска вечер с баница, лютеница и луканка…

В реализацията на дейностите, освен чудесните ни ученици и гости, се включиха Маринета Иванова – координатор на проекта, Данаила Стаматова, Даниела Стоянова, Димитрина Тодорова, Милена Платникова.

Много впечатлени бяха гостите от тържественото изпращане на нашите зрелостници, въпреки, че не са разбирали думите на учениците и учителите, споделиха, че са усетили много доброта и любов в тях. Отбелязаха елегантността на девойките и младежите. Искрено се радваха на пуснатите в небето балони.

На всички много им хареса Бургас, някои дори се изкъпаха в морето, посетиха остров Света Анастасия. Световното културно наследство на България бе представено и с разходка до Несебър, а испанците продължиха опознаването на България в Пловдив и София.

Еразъм+ е най-добрият начин нашите възпитаници да комуникират със свои връстници от Европа, да работят в екип с тях на език, различен от родния, да презентират, да водят, да творят… участието им в този формат ги подготвя за живота. Много е полезна и обмяната на добри практики между учителите, запознаването им с различни образователни системи.