Желаещите зрелостници могат да се запознаят лично на сайта https://maturi3.mon.bg с оценената си изпитна работа срещу документ за самоличност в присъствието на председателя на училищната зрелостна комисия:

14.06.2018 г. – от 11.00 ч. до 13.00 ч. в кабинет 202

15.06.2018 г. – от 11.00 ч. до 13.00 ч. в кабинет 202

18.06.2018 г. – от 11.00 ч. до 13.00 ч. в кабинет 202

Не се разрешава снимане или преписване на изпитните работи.

Директор