в паралелки Английски език/Немски език

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране ще става в срок от 06.08.2018 г. до 08.08.2018 г. от 9:00 до 14:00 часа в кабинет 117 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»

Необходими документи

  • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление– по образец на АЕГ „Гео Милев“
  • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие