в паралелка Английски език/Немски език

Документи се подават до 7.09.2018г. в канцеларията на гимназията