в паралелки Английски език/Немски език

 

Документи се подават до 10. 09. 2018г. в канцеларията на гимназията.

Необходими документи

  • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление– по образец на АЕГ „Гео Милев“
  • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие