Откриването на новата учебна 2018-2019 година ще се проведе на 17 септември 2018 година в двора на училището от 13:00 часа.