в паралелка Английски език/Немски език

Документи се подават до 14.09.2018г. до 10,30 часа  в канцеларията на гимназията.

Изпит по Английски език за IX клас  на 14.09.2018г. от 13,30ч в стая 212.