SWOT ANALYSIS на образователната система във Великобритания