Относно възможност за изучаване на корейски език, 2 часа седмично, моля желаещите ученици за подадат заявление в срок до 12.00часа на 22.10.2018г. в учебен отдел