УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

От началото на новата 2018/2019 учебна година училището стартира нов проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229. Заглавието на проекта е „Green City Life “.Главен координатор е училище от град Рига, Латвия. Партньори в проекта са турско училище от град Мерсин и румънско училище от град Букурещ.

Поканват се всички колеги, желаещи да работят по този проект, да подадат заявления в срок до 12.00ч. на 22.10.2018г.в канцеларията на АЕГ“ Гео Милев“-Бургас.

Поканват се учениците от VIII, IX, X и XI клас, желаещи да работят по този проект, да заявят това в срок до 12.00ч. на 07.12.2018г.в канцеларията на АЕГ“ Гео Милев“-Бургас. Необходими документи:

  1. Мотивационно писмо на английски език с аргументация за заявеното желание за участие- до 1 страница
  2. Декларация (свободен текст), че се ангажират да предоставят домакинство на връстник от партньорска институция, свързано с поетите ангажименти между партньорите в проекта за разменени домакинства.
  3. Презентация, записана на диск или преносима памет, по тема, свързана с проекта:

The project work should be organised in four stages: researching, analysis, creating, and presenting.

Project Year 1 theme is: Biological Diversity Research and Analysis in the Urban EnvironmentProject

Year 2 theme is: Biological Diversity Sustainability in Practice/ Implementing the Measures and

Methods to Enhance and Sustain the Biological Diversity.

Срокът за кандидатсктване по проекта за ученици се удължава до 07.12.2018г.