Занятията ще се провеждат в „creative room“. Bторник от 13:30 ч. за напреднали  и сряда от 13:30 ч. за начинаещи.